Xổ Số LOTTO 60s, 180s và 300s tại nhà cái W88

Xổ số Gameplay Interactive (LOTTO) là một trò chơi xổ số với kết quả được lấy từ một bộ tạo số ngẫu nhiên – gọi là RNG. Mỗi kết quả lượt xổ bao gồm 5 con số và mỗi con số xếp vị trí tính theo thứ tự. Con số đầu tiên (phía tay trái) là con số ở vị trí thứ 5 và con số cuối cùng (bên tay phải) là con số ở vị trí thứ nhất.

Có các loại cược khác nhau và Người chơi có thể đặt cược vào bất kỳ kiểu cược nào như – Cược Dãy Số, Cược Tổng, Cược Nhóm, Cược Tổng Số Cuối, Cược Tài Xỉu Chẵn Lẻ và nhiều kiểu cược khác với tỷ lệ thanh toán khác nhau.

Xổ Số LOTTO 60s, 180s và 300s tại nhà cái W88

Các kiểu cược Lotto 60s, 180s & 300s

Cược 04 số

Luật cược Straight / Đa

Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều con số cho vị trí thứ 4, thứ thứ 3, thứ 2 và thứ 1, trong bất kỳ sự kết hợp nào từ con số 0 đến số 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải chính xác theo thứ tự của các kết quả.

Ví dụ:

 Người chơi chọn số

Vị trí thứ 4: 4

Vị trí thứ 3: 3

Vị trí thứ 2: 2

Vị trí thứ 1: 1,0

Tổng cược là: 2 [4321, 4320]

Nếu kết quả xổ ra là [54320] thì Người chơi giành chiến thắng.

Luật cược Straight / Đơn

Người chơi nhập 1 con số hoặc nhiều sự kết hợp của 4 con số từ con số 0 đến 9. Để giành chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả theo chính xác thứ tự.

Ví dụ:

 Người chơi chọn số: [4253, 6489]

Tổng cược là: 2 [4253, 6489]

Nếu kết quả xổ ra là [16489] thì Người chơi giành chiến thắng.

Luật cược Straight / Nhóm

Người chơi chọn 1 con số hoặc nhiều con số ở vị trí thứ 4, thứ 3, thứ 2 và thứ 1.

Giải thưởng phụ thuộc vào số lượng chữ số được lựa chọn chính xác theo thứ tự của các kết quả.

Ví dụ:

 Người chơi chọn số:

Vị trí thứ 4: 4

Vị trí thứ 3: 3

Vị trí thứ 2: 2

Vị trí thứ 1: 1,0

Tổng cược là: 8 [4321,4320,321,320,21,20,1,0]

Nếu kết quả xổ ra là [64321] thì Người chơi giành chiến thắng giải nhất

Nếu kết quả xổ ra là [60321] thì Người chơi giành chiến thắng giải nhì

Nếu kết quả xổ ra là [60021] thì Người chơi giành chiến thắng giải ba

Nếu kết quả xổ ra là [60000] thì Người chơi giành chiến thắng giải tư

Luật cược Straight / Nhóm 24

Người chơi chọn 4 con số hoặc nhiều hơn từ con số 0 đến số 9. Để giành chiến thắng, 4 số được lựa chọn phải trùng với các số nằm trong kết quả của vị trí thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ 1 và không yêu cầu chính xác theo thứ tự.

Ví dụ:

 Người chơi chọn số:0,1,2,3,4

Tổng cược là: 5 [1234,1230,1240,1340,2340]

Nếu kết quả xổ ra là [82410] thì Người chơi giành chiến thắng.

Luật cược Straight / Nhóm 12

Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều hơn cho loại cược đôi và 2 số khác nhau hoặc nhiều hơn cho cược đơn. Để chiến thắng, chữ số trong cược bộ đôi phải xuất hiện 02 lần và chữ số trong cược đơn phải xuất hiện 01 lần trong các số nằm trong kết quả của vị trí thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ 1 và không yêu cầu theo thứ tự.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:

Bộ đôi: 4

Số đơn: 7,5

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [57544] thì Người chơi giành chiến thắng.

Luật cược Straight / Nhóm 6

Người chơi chọn 2 con số hoặc nhiều hơn cho loại cược đôi. Để chiến thắng, các con số trong cược bộ đôi phải xuất hiện 02 lần trong các số của kết quả nẳm ở vị trí thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ 1 và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:

Pair: 1,7

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [57171] thì Người chơi giành chiến thắng.

Luật cược Straight / Nhóm 4

Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số hơn cho loại cược bộ ba và 1 số khác hay nhiều con số hơn cho cược đơn. Để giành chiến thắng, con số trong cược bộ đôi phải xuất hiện 03 lần và con số cược đơn cần xuất hiện 01 lần trong các số nằm ở vị trí thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ 1 trong kết quả và không theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:

Bộ ba: 8

Số đơn: 1

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [58188] thì Người chơi giành chiến thắng.

Các kiểu cược Lotto 60s, 180s & 300s

Cược 03 số

Cược 03 số đầu, Cược 03 số giữa và Cược 03 số cuối, có cùng các loại đặt cược và quy tắc như nhau. Sự khác biệt nằm ở đặt cược vào vị trí con số khác nhau.

03 số giữa: số ở vị trí thứ 4, thứ 3 và thứ 2.

03 số cuối: số ở vị trí thứ 3, thứ 1 và thứ 2.

Loại Cược Luật Cược
Sảnh Đa Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều con số cho vị trí thứ 5, thứ 4, thứ thứ 3, trong bất kỳ sự kết hợp nào từ con số 0 đến con số 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với các kết quả theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:

Vị trí thứ 5: 5

Vị trí thứ 4: 4

Vị trí thứ 3: 3,0

Tổng cược là: 2 [543,540]

Nếu kết quả xổ ra là [54021] thì Người chơi giành chiến thắng.

Đơn Người chơi nhập 1 con số hoặc nhiều sự kết hợp của 03 con số từ 0 đến 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với các kết quả theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Người chơi chọn số: [425, 164]

Tổng cược là: 2 [425, 164]

Nếu kết quả xổ ra là [16489] thì Người chơi giành chiến thắng.

Nhóm Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số ở vị trí thứ 5, thứ 4, thứ 3.

Giải thưởng tùy thuộc vào số lượng các con số được lựa chọn phù hợp với các kết quả yêu cầu theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:

Vị trí thứ 5: 5

Vị trí thứ 4: 4

Vị trí thứ 3: 3,0

Tổng cược là: 6 [543,540,43,40,3,0]

Nếu kết quả xổ ra là [54321] thì Người chơi giành chiến thắng nhất

Nếu kết quả xổ ra là [64021] thì Người chơi giành chiến thắng nhì

Nếu kết quả xổ ra là [69321] thì Người chơi giành chiến thắng ba

Tổng Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số từ 0 đến 27. Để chiến thắng, con số lựa chọn cần phải trùng khớp với tổng của 03 số nằm trong vị trí thứ 5, thứ 4, thứ 3 của kết quả lượt xổ.

Ví dụ:

Người chơi chọn số: 23

Tổng cược là: 15

[599,689,698,779,788,797,869,878,887,896,959,968,977,986,995]

Nếu kết quả xổ ra là [77923] thì Người chơi giành chiến thắng từ con số sau: 7+7+9=23

Khoảng cách Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều con số từ 0 đến 9. Để chiến thắng, các số được chọn là số chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất trong các số thứ 5, thứ 4, thứ 3 của kết quả.

Ví dụ:

Người chơi chọn số: 0

Tổng cược là: 10

[999,888,777,666,555,444,333,222,111,000]

Nếu kết quả xổ ra là [55523] thì Người chơi giành chiến thắng từ số 5-5=0

Nhóm Nhóm 3 – Đa Người chơi chọn 2 hoặc nhiều số 0-9. Để chiến thắng, những con số được lựa chọn phải phù hợp với các số thứ 5, thứ 4, thứ 3 trong kết quả không theo thứ tự cụ thể. Các kết quả cần có một khác biệt và 2 chữ số giống hệt nhau.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:1,2,4

Tổng cược là: 6 [112,114,122,144,224,244]

Nếu kết quả xổ là [21267] thì Người chơi giành chiến thắng.

Nhóm 3 – Đơn Người chơi đầu vào 1 hoặc nhiều sự kết hợp của 3 con số từ 0 đến 9. Để chiến thắng, những con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả số thứ 5, thứ 4, thứ 3 không theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:ss

Input: [546,224]

Tổng cược là: 2 [546,224]

Nếu kết quả xổ là [64598] thì Người chơi giành chiến thắng.

Nhóm 6 – Đa Người chơi chọn 3 hoặc nhiều hơn con số duy nhất từ 0-9. Để chiến thắng, những con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả số thứ 5, thứ 4, thứ 3 không theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:1,4,6,8

Tổng cược là: 4 [146,148,168,468]

Nếu kết quả xổ là [46198] thì Người chơi giành chiến thắng.

Nhóm 6 – Đơn Người chơi đầu vào 1 hoặc nhiều sự kết hợp của 3 con số duy nhất từ 0 đến 9. Để chiến thắng, những con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả số thứ 5, thứ 4, thứ 3 không theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Người chơi chọn số: [146,456]

Tổng cược là: 2 [146,456]

Nếu kết quả xổ là [16498] thì Người chơi giành chiến thắng.

Nhóm hỗn hợp Người chơi đầu vào 1 hoặc nhiều sự kết hợp của 3 con số từ 0 đến 9. Sự kết hợp này có thể là 1 và 2 độc đáo giống nhau (Nhóm 3) hay 3 độc đáo (Nhóm 6). Để chiến thắng, những con số phải phù hợp với các thứ 5, thứ 4, kết quả thứ 3 không theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Người chơi chọn số: [224,546]

Tổng cược là: 2 [224,546]

Nếu kết quả xổ là [24256] thì Người chơi giành chiến thắng giải thưởng dành cho nhóm 3.

Nếu kết quả xổ là [45622] thì Người chơi giành chiến thắng giải thưởng dành cho nhóm 6.

Nhóm – Tổng Người chơi chọn 1 con số hoặc nhiều con số từ 1 – 26. Để chiến thắng, các số đã chọn phải bằng với tổng của kết quả chữ số thứ 5, thứ 4, thứ 3.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:10

Tổng cược là: 13 [019,028,037,046,055,118,127,136,145,226,235,244,334]

Nếu kết quả xổ là [62277] thì Người chơi giành chiến thắng.

Nhóm – Baodan Người chơi chọn 1 hoặc nhiều số từ 0-9. Để chiến thắng, các số được lựa chọn phải xuất hiện như là một kiểu – 1 duy nhất và 2 giống hệt nhau (Nhóm 3) hoặc 3 duy nhất (Nhóm 6) trong kết quả số thứ 5, thứ 4, thứ 3.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:3

Tổng cược là: 54

Nếu kết quả xổ là [11382] thì Người chơi giành chiến thắng giải thưởng dành cho nhóm 3.

Nếu kết quả xổ là [10382] thì Người chơi giành chiến thắng giải thưởng dành cho nhóm 6.

Khác Tổng số cuối Người chơi chọn 1 hoặc nhiều số 0-9. Để chiến thắng, những con số được chọn phải bằng với số cuối cùng của tổng kết quả các số thứ 5, thứ 4, thứ 3.

Ví dụ:

Người chơi chọn số: 5

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [96077] thì Người chơi giành chiến thắng because 9+6+0=15, last digit of 15 is 5.

Con số đặc biệt Người chơi chọn 1 hay nhiều con số tùy chọn từ [Bộ Ba, Sảnh, Bộ Đôi]. Để chiến thắng, kết quả của số thứ 5, thứ 4, chữ số thứ 3 phải theo các kiểu cược đã chọn.

Bộ Ba: Cùng số xuất hiện 3 lần trong vị trí 5, 4, 3 chữ số của kết quả.

Bộ Đôi: Cùng số xuất hiện 2 lần trong vị trí 5, 4, 3 chữ số của kết quả.

Sảnh: 5, 4, 3 con số là các số liên tiếp nhau.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:Bộ Ba

Nếu kết quả xổ ra là [33354] thì Người chơi giành chiến thắng.

Người chơi chọn số:Bội Đôi

Nếu kết quả xổ ra là [30382] thì Người chơi giành chiến thắng.

Người chơi chọn số:Sảnh

Nếu kết quả xổ ra là [78916] thì Người chơi giành chiến thắng.

Cược 02 số

Hai Số Đầu có chung kiểu cược với Hai Số Cuối. Chỉ có sự khác biệt về vị trí của các con số.

Hai Số Đầu: Số ở vị trí thứ 5 và thứ 4.

Hai Số Cuối: Số ở vị trí thứ 2 và thứ 1.

Kiểu cược Luật cược
Sảnh Đa Người chơi chọn 1 hoặc nhiều số cho chữ số thứ 5, chữ số thứ 4 trong bất kỳ sự kết hợp từ 0 đến 9. Để chiến thắng, những con số được lựa chọn phải phù hợp với các kết quả theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:

Số thứ 5: 5

Số thứ 4: 4,3

Tổng cược là: 2 [54,53]

Nếu kết quả xổ ra là [54021] thì Người chơi giành chiến thắng.

Đơn Người chơi đầu vào 1 hoặc nhiều sự kết hợp của 2 con số từ 0 đến 9. Để chiến thắng, những con số được lựa chọn phải phù hợp với các kết quả theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Người chơi chọn số: [42, 16]

Tổng cược là: 2 [42, 16]

Nếu kết quả xổ ra là [16489] thì Người chơi giành chiến thắng.

Tổng Người chơi chọn 1 hoặc nhiều số 0-18. Để chiến thắng, các số đã chọn phải bằng với tổng của các số thứ 5, số thứ 4 trong kết quả.

Ví dụ:

 Người chơi chọn số:3

Tổng cược là: 5 [03,12,21,22,30]

Nếu kết quả xổ ra là [21923] thì Người chơi giành chiến thắng vì 2+1=3

Khoảng cách Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều hơn từ 0 đến 9. Để chiến thắng, các số được chọn là số chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất của kết quả trong số thứ 5, số thứ 4.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:8

Tổng cược là: 4 [08,80,19,91]

Nếu kết quả xổ ra là [80645] thì Người chơi giành chiến thắng vì 8-0=0

Nhóm Đa Người chơi chọn 2 hoặc nhiều số 0-9. Để chiến thắng, những con số được lựa chọn phải phù hợp với số thứ 5, thứ 4 trong các kết quả không theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:1,2,3

Tổng cược là: 3 [12,13,23]

Nếu kết quả xổ ra là [21267] thì Người chơi giành chiến thắng.

Đơn Người chơi chọn 1 hoặc nhiều sự kết hợp của 2 con số từ 0 đến 9. Để chiến thắng, những con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả số thứ 5, thứ 4 không theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Người chơi chon: [54,22]

Tổng cược là: 2 [54,22]

Nếu kết quả xổ ra là [45698] thì Người chơi giành chiến thắng.

Tổng Người chơi chọn 1 hoặc nhiều số từ 1 đến 17. Để chiến thắng, các số đã chọn phải bằng với tổng của các số thứ 5, thứ 4 của kết quả.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:4

Tổng cược là: 2 [04,13]

Nếu kết quả xổ ra là [40565] thì Người chơi giành chiến thắng vì 4+0=4

Baodan Người chơi chọn 1 hoặc nhiều số 0-9. Để chiến thắng, các số được lựa chọn phải xuất hiện trong các số thứ 5, thứ 4 của kết quả. Số phải là duy nhất trong kết quả các số thứ 5, thứ 4.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:9

Tổng cược là: 9

[09,19,29,39,49,59,69,79,89]

Nếu kết quả xổ ra là [29382] thì Người chơi giành chiến thắng.

Nếu kết quả xổ ra là [99382] thì Người chơi sẽ không thắng, vì số 9 không phải là duy nah61t trong vị trí số thứ 5 và thứ 4.

 

Cược 01 số

Kiểu cược Luật cược
Một số Người chơi chọn 1 hoặc nhiều con số cho vị trí thứ 5, 4, 3, thứ 2 và thứ 1. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải trùng với các chữ số và đúng vị trí của kết quả.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:

Số thứ 5: 8,9

Số thứ 3: 6

Tổng cược là: 3 [8xxxx,9xxxx,xx6xx]

Nếu kết quả xổ ra là [80500] thì Người chơi giành chiến thắng.

 

Không–Vị Trí

Kiểu cược Luật cược
Ba số 3 Số Cuối – Một Số Người chơi chọn 1 hoặc nhiều số từ 0-9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải xuất hiện trong chữ số ở vị trí thứ 3, thứ 2 hoặc thứ 1 của kết quả.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:4

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [11141] or [11411] or [11114] thì Người chơi giành chiến thắng.

3 Số Đầu – Một Số Người chơi chọn 1 hoặc nhiều số từ 0-9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải xuất hiện trong các số vị trí thứ 5, thứ 4, thứ 3 của kết quả.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:4

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [41111] or [14111] or [11411] thì Người chơi giành chiến thắng.

3 Số Giữa – Một Số Người chơi chọn 1 hoặc nhiều số từ 0-9. Để chiến thắng, các chữ số được lựa chọn phải xuất hiện trong các số thứ 4, thứ 3, hoặc số thứ 2 của kết quả.Ví dụ:

Người chơi chọn số:4

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [11411] thì Người chơi giành chiến thắng.

3 Số Cuối – Hai Số Người chơi chọn 2 hoặc nhiều hơn từ 0-9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải xuất hiện trong các số thứ 3, thứ 2 hoặc thứ 1 của kết quả.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:4,8

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [00084] thì Người chơi giành chiến thắng

3 Số Đầu – Hai Số Người chơi chọn 2 hoặc nhiều hơn số 0-9. Để chiến thắng, các chữ số được lựa chọn phải xuất hiện trong các số thứ 5, thứ 4, hoặc thứ 3 của kết quả.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:4,8

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [84000] thì Người chơi giành chiến thắng

3 Số Giữa – Hai Số Người chơi chọn 2 hoặc nhiều hơn số 0-9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải xuất hiện trong số ở vị trí thứ 4, thứ 3 hoặc thứ 2 của kết quả.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:4,8

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [04800] thì Người chơi giành chiến thắng

Bốn Số 4 Số – Một Số Người chơi chọn 1 hoặc nhiều số. Để chiến thắng, các chữ số được lựa chọn phải xuất hiện trong các số nằm ở vị trí thứ 4, thứ 3, thứ 2 hoặc thứ 1 của kết quả.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:4

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [00400] thì Người chơi giành chiến thắng.

4 Số – Hai Số Người chơi chọn 2 hoặc nhiều số. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải xuất hiện trong chữ số ở thứ 4, thứ 3, thứ 2 hoặc thứ 1 của kết quả.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:4,3

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [00043] thì Người chơi giành chiến thắng.

Năm Số 5 Số – Hai Số Người chơi chọn 2 hoặc nhiều số. Để chiến thắng, những con số được lựa chọn phải xuất hiện cả hai trong các kết quả ở bất kỳ vị trí nào.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:6,7

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [99697] thì Người chơi giành chiến thắng.

5 Số – Ba Số Người chơi chọn 3 hoặc nhiều số. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải xuất hiện cả 2 số trong các kết quả ở bất kỳ vị trí nào.

Ví dụ:

Người chơi chọn số:6,7,8

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [98697] thì Người chơi giành chiến thắng.

 

BSOE (Tài Xỉu Chẵn Lẻ)

Kiểu cược Luật cược
Hai Số Đầu Người chơi chọn TÀI, XỈU, LẺ hay CHẴN. Để chiến thắng, chữ số thứ 5, thứ 4 của kết quả phải trùng với lựa chọn.

Tài: Kết quả phải 5,6,7,8,9

Xỉu: Kết quả phải 0,1,2,3,4

Lẻ: Kết quả phải 1,3,5,7,9

Chẳn: Kết quả phải 2,4,6,8,0

Ví dụ:

 Người chơi chọn số:

Số thứ 5:Tài

Số thứ 4: Chẵn

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [98000] thì Người chơi giành chiến thắng vì 9 là Tài và 8 là Chẵn.

Hai Số Cuối Người chơi chọn TÀI, XỈU, LẺ hay CHẴN. Để chiến thắng, chữ số thứ 2, thứ 1 của kết quả phải phù hợp với lựa chọn.

Tài: Kết quả phải 5,6,7,8,9

Xỉu: Kết quả phải 0,1,2,3,4

Lẻ: Kết quả phải 1,3,5,7,9

Chẳn: Kết quả phải 2,4,6,8,0

Ví dụ:

 Người chơi chọn số:

Số thứ 2: Tài

Số thứ 1: Chẵn

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [00092] thì Người chơi giành chiến thắng 9 là Tài và 2 là Chẵn.

Ba Số Đầu Người chơi chọn TÀI, XỈU, LẺ hay CHẴN. Để chiến thắng, con số thứ 5, thứ 4, thứ 3 của kết quả phải phù hợp với lựa chọn.

Tài: Kết quả phải 5,6,7,8,9

Xỉu: Kết quả phải 0,1,2,3,4

Lẻ: Kết quả phải 1,3,5,7,9

Chẳn: Kết quả phải 2,4,6,8,0

Ví dụ:

 Người chơi chọn số:

Số thứ 5: Tài

Số thứ 4: Chẵn

Số thứ 3: Lẻ

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [98700] thì Người chơi giành chiến thắng vì 9 là Tài và 8 là Chẵn và 7 là Lẻ.

Ba Số Cuối Người chơi chọn TÀI, XỈU, LẺ hay CHẴN. Để chiến thắng, chữ số thứ 3, thứ 2, thứ 1 của kết quả phải phù hợp với lựa chọn.

Tài: Kết quả phải 5,6,7,8,9

Xỉu: Kết quả phải 0,1,2,3,4

Lẻ: Kết quả phải 1,3,5,7,9

Chẳn: Kết quả phải 2,4,6,8,0

Ví dụ:

 Người chơi chọn số:

Số thứ 3: Tài

Số thứ 2: Chẵn

Số thứ 1: Lẻ

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [00987] thì Người chơi giành chiến thắng vì 9 là Tài và 8 là Chẵn và 7 là Lẻ.

Ba Số Giữa Người chơi chọn TÀI, XỈU, LẺ hay CHẴN. Để chiến thắng, chữ số thứ 4, thứ 3, thứ 2 của kết quả phải phù hợp với lựa chọn.

Tài: Kết quả phải 5,6,7,8,9

Xỉu: Kết quả phải 0,1,2,3,4

Lẻ: Kết quả phải 1,3,5,7,9

Chẳn: Kết quả phải 2,4,6,8,0

Ví dụ:

 Người chơi chọn số:

Số thứ 4: Lẻ

Số thứ 3: Tài

Số thứ 2: Chẵn

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [09820] thì Người chơi giành chiến thắng vì 9 is Lẻ, 8 là Tài và 2 là Chẵn.

 

Xổ Số LOTTO 60s, 180s và 300s tại nhà cái W88 có giao diện người dùng thân thiện, dễ chơi và dễ điều khiển, không phải chờ đợi lâu, kết quả đưa ra nhanh chóng, bất kỳ ai cũng có thể thoải mái tham gia với tỷ lệ chiến thắng cao. Nếu bạn là người mới chơi, hãy thực hành cẩn thận kiểu chơi thử của nhà cái trước. Chúc mọi người tham gia các sản phẩm xổ số tại W88 thật vui vẻ và giành được phần thưởng có giá trị lớn.