Các kiểu cược của xổ số 3D Lotto tại nhà cái W88

Xổ số 3D Gameplay Interactive là trò chơi xổ số online có kết quả được lấy từ bộ tạo số ngẫu nhiên RNG. Kết quả mỗi lượt xổ ra gồm 3 số và mỗi số có vị trí tính theo thứ tự. Chữ số đầu tiên (bên trái) là con số nằm ở vị trí thứ 3 và chữ số cuối cùng (bên phải) là số nằm ở vị trí thứ nhất.

Có nhiều loại cá cược khác nhau, người chơi có thể đặt cược vào bất kỳ kiểu cược nào như; Cược Dãy Số, Cược Tổng, Cược Nhóm, Cược Tổng Số Cuối, Cược Tài Xỉu Chẵn Lẻ và các kiểu cược khác với tỷ lệ thanh toán khác nhau. 

Các kiểu cược của xổ số 3D Lotto tại nhà cái W88

Các kiểu cược 3D Lotto 60s, 180s & 300s

Cược 03 số

Cược 03 số Luật Cược
Sảnh Đa Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều con số cho vị trí thứ thứ 3, thứ 2, thứ 1 trong bất kỳ sự kết hợp nào từ con số 0 đến con số 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải trùng với số trong kết quả yêu cầu theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Vị trí thứ 3: 3,0

Vị trí thứ 2: 2

Vị trí thứ 1: 8

Tổng cược là: 2 [328,028]

Nếu kết quả xổ là [328] thì người chơi chiến thắng.

Đơn Người chơi nhập 1 con số hoặc nhiều sự kết hợp của 3 con số từ 0 đến 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với các kết quả yêu cầu theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: [425, 164]

Tổng cược là: 2 [2 [425, 164]

Nếu kết quả xổ ra là [425] thì người chơi chiến thắng.

Nhóm Người chơi chọn 1 con số hoặc nhiều con số từ số 0 – 27. Để chiến thắng, các con số đã chọn phải bằng với số tổng của kết quả xổ ra.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: 23

Tổng cược là: 15

[599,689,698,779,788,797,869,878,887,896,959,968,977,986,995]

Nếu kết quả xổ ra là [779] thì người chơi giành chiến thắng với tổng 7+7+9 =23

Khoảng cách Người chơi chọn 1 con số hoặc nhiều số từ 0 đến 9. Để chiến thắng, các số được chọn là số chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:0

Tổng cược là: 10

[999,888,777,666,555,444,333,222,111,000]

Nếu kết quả xổ ra là [555] thì người chơi giành chiến thắng từ số 5 – 5 = 0

Nhóm 3 Nhóm 3 – Đa Thành viên chọn 2 hoặc nhiều số 0-9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể. Các kết quả cần có 1 khác biệt và 2 số giống nhau.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:1,2

Tổng cược là: 2 [112,122]

Nếu kết quả xổ ra là [121] thì người chơi giành chiến thắng.

Nhóm 3 – Đơn Người chơi đầu vào 1 hoặc nhiều sự kết hợp của 3 con số từ 0 đến 9. Việc kết hợp phải có một số khác biệt và hai số giống như nhau. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Input: [224]

Tổng cược là: 1 [224]

Nếu kết quả xổ ra là [224] thì người chơi giành chiến thắng.

Nhóm 6 – Đa Người chơi chọn 3 hoặc con số duy nhất từ 0 – 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả số và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:1,4,6,8

Tổng cược là: 4 [146,148,168,468]

Nếu kết quả xổ ra là [841] thì người chơi giành chiến thắng.

Nhóm 6 – Đơn Người chơi đầu vào 1 hoặc nhiều sự kết hợp của 3 con số duy nhất từ 0 đến 9. Để chiến thắng, những con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: [146,456]

Tổng cược là: 2 [146,456]

Nếu kết quả xổ ra là [564] thì người chơi giành chiến thắng.

Nhóm hỗn hợp Người chơi đầu vào 1 hoặc nhiều sự kết hợp của 3 con số từ 0 – 9. Sự kết hợp này có thể là 1 con số duy nhất và 2 con số giống nhau (Nhóm 3) hay 3 chữ số duy nhất (Nhóm 6). Để chiến thắng, các con số phải phù hợp với kết quả thứ 3 và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: [224,546]

Tổng cược là: 2 [224,546]

Nếu kết quả xổ ra là [242] thì người chơi giành chiến thắng với giải thưởng dành cho nhóm 3.

Nếu kết quả xổ ra là [456] thì người chơi giành chiến thắng với giải thưởng dành cho nhóm 6.

Nhóm – Tổng Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số từ 1 – 26. Để chiến thắng, các con số đã chọn phải bằng với tổng của kết quả xổ ra. Giải thưởng phụ thuộc vào kết quả – 1 số duy nhất và 2 giống như nhau (nhóm 3) hay 3 số duy nhất (nhóm 6).

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:10

Tổng cược là: 13 [019,028,037,046,055,118,127,136,145,226,235,244,334]

Nếu kết quả xổ ra là [622] thì người chơi giành chiến thắng với giải thưởng dành cho nhóm 3.

Nếu kết quả xổ là [235] thì người chơi giành chiến thắng với giải thưởng dành cho nhóm 6.

Nhóm – Baodan Người chơi chọn 1 con số hoặc nhiều số từ 0 – 9. Để chiến thắng, các số được lựa chọn phải xuất hiện như là một kiểu – 1 duy nhất và 2 giống như nhau (Nhóm 3) hay 3 duy nhất (Nhóm 6) trong kết quả.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:3

Tổng cược là: 54

Nếu kết quả xổ ra là [113] thì người cược giành chiến thắng giải thưởng dành cho nhóm 3.

Nếu kết quả xổ ra là [103] thì người cược giành chiến thắng giải thưởng dành cho nhóm 6.

Nếu kết quả xổ ra là [333] thì người chơi thua cược.

Các kiểu cược 3D Lotto 60s, 180s & 300s

Cược 02 số

Hai Số Đầu có chung kiểu cược với Hai Số Cuối. Sự khác biệt duy nhất là vị trí của các con số.

Hai Số Đầu: Số nằm ở vị trí thứ 3 và thứ 2.

Hai Số Cuối: Số nằm ở vị trí thứ 2 và thứ 1.

Kiểu cược Luật cược
Sảnh Đa Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số nằm ở vị trí thứ 3, thứ 2 trong bất kỳ sự kết hợp từ 0 – 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với các kết quả yêu cầu theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Vị trí thứ 3: 5

Vị trí thứ 2: 4,3

Tổng cược là: 2 [54,53]

Nếu kết quả xổ ra là [540] thì Người chơi giành chiến thắng.

Đơn Người chơi nhập vào 1 hoặc nhiều sự kết hợp của 2 chữ số từ 0 đến 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với các kết quả yêu cầu theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: [42, 16]

Tổng cược là: 2 [42, 16]

Nếu kết quả xổ ra là [16] thì Người chơi giành chiến thắng.

Tổng Người chơi chọn 1 hoặc nhiều số từ 0 đến 18. Để chiến thắng, các con số đã chọn phải bằng với tổng của các số ở vị trí thứ 3, số thứ 2 trong kết quả.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:3

Tổng cược là: 5 [03,12,21,22,30]

Nếu kết quả xổ ra là [216] thì Người chơi giành chiến thắng vì 2+1=3

Khoảng cách Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số từ 0 – 9. Để chiến thắng, các chữ số được chọn là số chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất trong kết quả ở con số thứ 3, số thứ 2.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:8

Tổng cược là: 4 [08,80,19,91]

Nếu kết quả xổ ra là [806] thì Người chơi giành chiến thắng vì 8-0=0

Nhóm Đa Người chơi chọn 2 số hoặc nhiều số từ 0 đến 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với chữ số thứ 3, thứ 2 trong các kết quả không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:1,2,3

Tổng cược là: 3 [12,13,23]

Nếu kết quả xổ ra là [212] thì Người chơi giành chiến thắng.

Đơn Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều sự kết hợp của 2 con số từ 0 – 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả số thứ 3, thứ 2 không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn: [54,22]

Tổng cược là: 2 [54,22]

Nếu kết quả xổ ra là [456] thì Người chơi giành chiến thắng.

Tổng Người chơi chọn 1 chữ số hoặc nhiều số từ 1 – 17. Để chiến thắng, các số đã chọn phải bằng với tổng của các số ở vị trí thứ 3, thứ 2 của kết quả.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:4

Tổng cược là: 2 [04,13]

Nếu kết quả xổ ra là [405] thì Người chơi giành chiến thắng vì 4+0=4

Baodan Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số 0 đến 9. Để chiến thắng, các số được lựa chọn phải xuất hiện trong vị trí thứ 3, thứ 2 của kết quả. Phải là số duy nhất trong kết quả các số nằm ở thứ 3, thứ 2.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:9

Tổng cược là: 9

[09,19,29,39,49,59,69,79,89]

Nếu kết quả xổ ra là [293] thì Người chơi giành chiến thắng.

Nếu kết quả xổ ra là [993] thì Người chơi sẽ thua do số 9 không phải là duy nhất trong vị trí số thứ 3 và thứ 2.

 

Cược 01 số

Kiểu cược Luật cược
Một số Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số cho vị trí số thứ 3, 2 hoặc thứ 1. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với các con số và vị trí của kết quả.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Số thứ 3: 8,9

Số thứ 1: 6

Tổng cược là: 3 [8xx,9xx,xx6]

Nếu kết quả xổ ra là [805] thì Người chơi giành chiến thắng.

 

Không – Vị Trí

Luật cược

Một số Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số từ 0 đến 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải xuất hiện trong các số ở vị trí thứ 3, thứ 2 hay thứ 1 của kết quả.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: 4

Tổng cược là: 1 [8xx,9xx,xx6]

Nếu kết quả xổ ra là [114] hoặc [141] hoặc [411] thì Người chơi giành chiến thắng.

Hai số Người chơi chọn 2 con số hoặc nhiều số 0 – 9. Để chiến thắng, các chữ số được lựa chọn phải xuất hiện trong các số ở vị trí thứ 3, thứ 2 hoặc thứ 1 của kết quả.

Thành Viên chọn số: 4,8

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [084] thì Người chơi giành chiến thắng.

 

BSOE (Tài Xỉu Chẵn Lẻ)

Kiểu cược Luật cược
Hai Số Đầu Người chơi chọn TÀI, XỈU, CHẴN, LẺ. Để chiến thắng, con số thứ 3, thứ 2 của kết quả phải trùng với lựa chọn.

Tài: Kết quả phải 5,6,7,8,9

Xỉu: Kết quả phải 0,1,2,3,4

Lẻ: Kết quả phải 1,3,5,7,9

Chẳn: Kết quả phải 2,4,6,8,0

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Số thứ 5:Tài

Số thứ 4: Chẵn

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [980] thì người chơi giành chiến thắng vì 9 là Tài và 8 là Chẵn.

Hai Số Cuối Người chơi chọn TÀI, XỈU, CHẴN, LẺ. Để chiến thắng, chữ số thứ 2, thứ 1 của kết quả phải giống với lựa chọn.

Tài: Kết quả phải 5,6,7,8,9

Xỉu: Kết quả phải 0,1,2,3,4

Lẻ: Kết quả phải 1,3,5,7,9

Chẳn: Kết quả phải 2,4,6,8,0

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Số thứ 2: Tài

Số thứ 1: Chẵn

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [092] thì Thành Viên giành chiến thắng 9 là Tài và 2 là Chẵn.

 

3D Lotto tại nhà cái W88 có giao diện người dùng thân thiện, dễ chơi và dễ điều khiển, không phải chờ đợi lâu, kết quả đưa ra nhanh chóng, bất kỳ ai cũng có thể thoải mái tham gia với tỷ lệ chiến thắng cao. Nếu bạn là người mới chơi, hãy thực hành cẩn thận kiểu chơi thử của nhà cái trước. Chúc mọi người tham gia các sản phẩm xổ số tại W88 thật vui vẻ và giành được phần thưởng có giá trị lớn.