Hướng dẫn chơi xổ số LOTTO 11×5 60s, 180s và 300s W88

Xổ số 11×5 Gameplay Interactive là một trò chơi xổ số tại nhà cái W88, có kết quả được lấy từ bộ tạo số ngẫu nhiên RNG. Kết quả của mỗi lượt xổ gồm 5 chữ số và mỗi chữ số có ý nghĩa vị trí tính theo thứ tự. Chữ số đầu tiên (bên trái) là số ở vị trí thứ 1 và số cuối cùng (bên phải) là chữ số ở vị trí thứ năm.

Có nhiều loại cá cược khác nhau và người tham gia có thể đặt cược vào bất kỳ kiểu cược nào như: Cược Dãy Số, Cược Tổng, Cược Nhóm, Cược Tổng Số Cuối, Cược Tài Xỉu Chẵn Lẻ và những kiểu cược khác với tỷ lệ thanh toán khác nhau.

Hướng dẫn chơi xổ số LOTTO 11x5 60s, 180s và 300s W88

Các kiểu cược Lotto 11×5 60s, 180s & 300s

Cược 03 số

Loại Cược Luật Cược
Sảnh Đa Người chơi chọn 1 con số hoặc nhiều số ở vị trí thứ thứ 3, thứ 2, thứ 1 trong bất kỳ sự kết hợp nào từ số 01 đến số 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với các kết quả yêu cầu theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Vị trí thứ 1: 05

Vị trí thứ 2: 04

Vị trí thứ 1: 03.01

Tổng cược trên là 2 [05 04 03 xx xx , 05 04 01 xx xx]

Nếu kết quả xổ ra là [05 04 03 06 09] thì Người chơi giành chiến thắng.

Đơn Người chơi nhập 1 số hoặc nhiều sự kết hợp của 3 con số từ 0 – 9. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với các kết quả yêu cầu theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: [01 02 03, 01 06 04]

Tổng cược bên trên là: 2 [01 02 03, 01 06 04]

Nếu kết quả xổ ra là [01 06 04 08 11] thì Người chơi giành chiến thắng.

Nhóm Nhóm 6 – Đa Người chơi chọn 3 số hoặc 1 con số duy nhất từ 01 đến 1. Để chiến thắng, 3 con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả số ở vị trí thứ 1, thứ 2, thứ 3 và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: 03, 04, 05

Tổng cược là: 1

Nếu kết quả xổ là [04 05 03 11 07] hoặc [03 05 04 11 07] thì Người chơi giành chiến thắng.

Nhóm 6 – Đơn Người chơi đầu vào 1 hay nhiều sự kết hợp của 03 chữ số duy nhất từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả của số thứ 1, thứ 2, thứ 3 và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: [01 02 03, 01 06 04]

Tổng cược trên là: 2 [01 02 03, 01 06 04]

Nếu kết quả xổ là [01 04 06 08 11] thì Người chơi giành chiến thắng.

Nhóm DanTuo Người chơi chọn 1 con số hoặc nhiều con số từ kiểu cược Dan và 2 số hoặc nhiều chữ số từ kiểu cược Tuo. Thành Viên cần phải chọn tổng cộng 3 con số hoặc nhiều hơn. Để Chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả của số thứ 1, thứ 2, thứ 3 và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Dan: 05, 07 (max of 2)

Tuo: 04, 06 (2 hoặc nhiều hơn)

Tổng cược trên là: 2 [ 05 07 04 XX XX, 05 07 06 XX XX]

Nếu kết quả xổ ra là [04 07 05 01 02] thì Người chơi chiến thắng.

 

Cược 02 số

Kiểu cược Luật cược
Sảnh Đa Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số cho vị trí thứ 1, thứ 2, thứ 3 trong bất kỳ sự kết hợp từ 01 – 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với các kết quả yêu cầu theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Vị trí thứ 1:05

Vị trí thứ 2: 04,

Vị trí thứ 3: 03, 01

Tổng cược trên là: 2 [05 04 03 xx xx , 05 04 01 xx xx]

Nếu kết quả xổ ra là [05 04 03 06 09] thì Thành viên đó chiến thắng.

Đơn Người chơi nhập vào 1 hay nhiều sự kết hợp của 3 chữ số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với các kết quả yêu cầu theo thứ tự chính xác.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: [01 02 03, 01 06 04]

Tổng cược là: 2 [01 02 03, 01 06 04]

Nếu kết quả xổ ra là [01 06 04 08 11] thì Thành Viên chiến thắng.

Nhóm Đa Người chơi chọn 3 chữ số hoặc nhiều chữ số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với số thứ 1, thứ 2, thứ 3 trong các kết quả không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: 03, 04, 05

Tổng cược trên là: 1

Nếu kết quả xổ ra là [04 05 03 11 07] hoặc [03 05 04 11 07] thì Thành Viên đó chiến thắng.

Đơn Người chơi chọn 1 hoặc nhiều sự kết hợp của 3 chữ số từ 01 – 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả số thứ 1, thứ 2, thứ 3 không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn: [01 02 03, 01 06 04]

Tổng cược trên là: 2 [01 02 03, 01 06 04]

Nếu kết quả xổ ra là [01 04 06 08 11] thì Thành Viên đó chiến thắng.

Nhóm DanTuo Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số từ kiểu cược Dan và 2 con số hoặc nhiều số từ kiểu cược Tuo. Thành Viên cần phải chọn tổng cộng 3 chữ số hoặc nhiều hơn. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả của số thứ 1, thứ 2, thứ 3 và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Dan: 05, 07 (max of 2)

Tuo: 04, 06 (2 hoặc nhiều hơn)

Tổng cược trên là: 2 [ 05 07 04 XX XX, 05 07 06 XX XX]

Nếu kết quả xổ là [04 07 05 01 02] thì Thành Viên đó chiến thắng.

Cược 01 số

Kiểu cược Luật cược
Số thứ 1 Người chơi chọn 1 con số hoặc nhiều con số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với con số nằm ở vị trí thứ 1.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: 03, 06

Tổng cược trên là: 2

Nếu kết quả xổ ra là [03 09 08 07 06] hoặc [06 09 08 07 06] thì Thành Viên đó chiến thắng do chữ số ở vị trí thứ 1 là [03] hoặc [06].

Số thứ 2 Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều chữ số từ 01 – 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với chữ số nằm ở vị trí thứ 2.
Số thứ 3 Người chơi chọn 1 chữ số hoặc nhiều con số từ 01 – 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với chữ số nằm ở vị trí thứ 3.

 

Không – Vị Trí

Kiểu cược Luật cược
Ba số đầu Người chơi chọn 1 con số hoặc nhiều con số từ 01 – 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với số thứ 1, thứ 2, thứ 3 trong các kết quả không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

 

Kiểu Cược Khác

Kiểu cược Luật cược
5 lẻ 0 chẵn Để thành viên chiến thắng, kết quả xổ ra phải là số 5 lẻ và số 0 chẵn.
4 lẻ 1 chẵn Để thành viên chiến thắng, kết quả xổ ra phải là số 4 lẻ và số 1 chẵn.
3 lẻ 2 chẵn Để thành viên chiến thắng, kết quả xổ ra phải là số 3 lẻ và số 2 chẵn.
2 lẻ 3 chẵn Để thành viên chiến thắng, kết quả xổ ra phải là số 2 lẻ và số 3 chẵn.
1 lẻ 4 chẵn Để thành viên chiến thắng, kết quả xổ ra phải là số 1 lẻ và số 4 chẵn.
0 lẻ 5 chẵn Để thành viên chiến thắng, kết quả xổ ra phải là số 0 lẻ và số 5 chẵn.
Con số nằm giữa Người chơi chọn 1 số hoặc nhiều số từ 03 – 09. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với số nằm ở vị trí thứ 3 trong kết quả được sắp xếp theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số: 03, 06

Nếu kết quả xổ ra là [01 06 03 11 07] thì kết quả được sắp xếp theo [01 03 06 07 11], Thành viên thắng kể trên do chữ số nằm ở thứ 3 dựa trên kết quả sắp xếp là 06.

 

Kiểu Cược Khác – Đa

Kiểu cược Luật cược
Bất kỳ một số Người chơi chọn 1 con số hoặc nhiều con số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các chữ số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ hai số Người chơi chọn 2 số hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ ba số Người chơi chọn 3 số hoặc nhiều con số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các chữ số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ bốn số Người chơi chọn 4 số hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ năm số Người chơi chọn 5 số hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các chữ số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ sáu số trong 05 số Người chơi chọn 6 số hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các chữ số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ bảy số trong 05 số Người chơi chọn 7 số hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ tám số trong 05 số Người chơi chọn 8 số hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

 

Số Bất Kỳ – Đơn

Kiểu cược Luật cược
Bất kỳ một số Người chơi đặt vào 1 số hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, số nhập phải phù hợp với kết quả, không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ hai số Người chơi đặt vào 2 hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, số nhập phải phù hợp với kết quả, không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ ba số Người chơi đặt vào 3 hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, số nhập phải phù hợp với kết quả, không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ bốn số Người chơi đặt vào 4 hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, số nhập phải phù hợp với kết quả, không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ năm số Người chơi đặt vào 5 hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, số nhập phải phù hợp với kết quả, không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ sáu số trong 05 số Người chơi đặt vào 6 hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, số nhập phải phù hợp với kết quả, không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ bảy số trong 05 số Người chơi đặt vào 7 hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, số nhập phải phù hợp với kết quả, không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.
Bất kỳ tám số trong 05 số Người chơi đặt vào 8 hoặc nhiều số từ 01 đến 11. Để chiến thắng, số nhập phải phù hợp với kết quả, không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

 

Số Bất Kỳ – DanTuo

Kiểu cược Luật cược
Bất kỳ hai số Người chơi chọn 1 số từ kiểu cược Dan và 1 hoặc nhiều số từ kiểu cược Tuo. Thành Viên cần phải chọn tổng cộng 2 số hoặc nhiều hơn. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Dan: 05, (max of 1)

Tuo: 04, 06

Tổng cược trên là: 2 [05 04, 05 06]

Nếu kết quả xổ ra là [05 04 xx xx xx] hoặc [05 06 xx xx xx]thì Thành Viên chiến thắng.

Bất kỳ ba số Người chơi chọn 1 số từ kiểu cược Dan và 1 hoặc nhiều số từ kiểu cược Tuo. Thành Viên cần phải chọn tổng cộng 3 số hoặc nhiều hơn. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Dan: 06,09 (max of 1)

Tuo: 08, 11

Tổng cược trên là: 2 [06 09 08, 09 09 11]

Nếu kết quả xổ là [06 08 11] hoặc [09 08 11] thì Thành Viên chiến thắng.

Bất kỳ bốn số Người chơi chọn 1 số từ kiểu cược Dan và 1 hoặc nhiều số từ kiểu cược Tuo. Thành Viên cần phải chọn tổng cộng 4 số hoặc nhiều hơn. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Dan: 06(max of 3)

Tuo: 08 09 10

Tổng cược trên là: 1 [06 08 09 10]

Nếu kết quả xổ là [06 08 09 10] thì Thành Viên chiến thắng.

Bất kỳ năm số Người chơi chọn 1 số từ kiểu cược Dan và 1 hoặc nhiều số từ kiểu cược Tuo. Thành Viên cần phải chọn tổng cộng 5 số hoặc nhiều hơn. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Dan: 06(max of 4)

Tuo: 08 09 10 11

Tổng cược trên là: 1 [06 08 09 10 11]

Nếu kết quả xổ là [06 08 09 10 11] thì Thành Viên chiến thắng.

Bất kỳ sáu số trong 05 số Người chơi chọn 1 số từ kiểu cược Dan và 1 hoặc nhiều số từ kiểu cược Tuo. Thành Viên cần phải chọn tổng cộng 6 số hoặc nhiều hơn. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Dan: 06(max of 5)

Tuo: 08 09 10 11 01

Tổng cược trên là: 1 [06 08 09 10 11 01]

Nếu kết quả xổ là [06 08 09 10 11 01] thì Thành Viên chiến thắng.

Bất kỳ bảy số trong 05 số Người chơi chọn 1 số từ kiểu cược Dan và 1 hoặc nhiều số từ kiểu cược Tuo. Thành Viên cần phải chọn tổng cộng 7 số hoặc nhiều hơn. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Dan: 06(max of 6)

Tuo: 08 09 10 11 01

Tổng cược trên là: 1 [01 03 02 07 08 09 10]

Nếu kết quả xổ là [01 03 02 07 08 09 10] thì Thành Viên chiến thắng.

Bất kỳ tám số trong 05 số Người chơi chọn 1 số từ kiểu cược Dan và 1 hoặc nhiều số từ kiểu cược Tuo. Thành Viên cần phải chọn tổng cộng 8 số hoặc nhiều hơn. Để chiến thắng, các con số được lựa chọn phải phù hợp với kết quả và không yêu cầu theo thứ tự cụ thể.

Ví dụ:

Thành Viên chọn số:

Dan: 01

Tuo: 08 09 10 11 01

Tổng cược trên là: 1 [01 08 09 10 11 01 02 03]

Nếu kết quả xổ ra là [01 08 09 10 11 02 03] thì Thành Viên chiến thắng.

 

Xổ số LOTTO 11×5 60s, 180s và 300s tại nhà cái W88 có giao diện người dùng thân thiện, dễ chơi và dễ điều khiển, không phải chờ đợi lâu, kết quả đưa ra nhanh chóng, bất kỳ ai cũng có thể thoải mái tham gia với tỷ lệ chiến thắng cao. Nếu bạn là người mới chơi, hãy thực hành cẩn thận kiểu chơi thử của nhà cái trước. Chúc mọi người tham gia các sản phẩm xổ số tại W88 thật vui vẻ và giành được phần thưởng có giá trị lớn.